Nhịp thời gian

Tài nguyên dạy học

Tra cứu điểm thi

Tìm kiếm đó đây

Máy tính

Các ý kiến mới nhất

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Chucxuan2014.jpg Picture_030.jpg Picture_029.jpg Picture_027.jpg Picture_012.jpg Picture_003.jpg DSCN1618.jpg DSCN1620.jpg DSCN1636.jpg DSCN1632.jpg DSCN1631.jpg DSCN1630.jpg DSCN1629.jpg DSCN1628.jpg DSCN1627.jpg DSCN1626.jpg DSCN1625.jpg DSCN1624.jpg DSCN1623.jpg DSCN1622.jpg

  Sắp xếp dữ liệu

  Thư giãn

  Unit 10

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn: Nguyễn Võ Bích Ngọc
  Người gửi: Châu Chánh Ngôn
  Ngày gửi: 05h:30' 02-06-2016
  Dung lượng: 2.2 MB
  Số lượt tải: 1
  Số lượt thích: 0 người
  M? An Secondary School
  Teacher: Nguy?n V Bích Ng?c
  Nguyễn Thu Trang
  6
  2
  4
  5
  b. Go to bed early
  d. Wash the clothes
  c. Wash his face
  a. Brush his teeth
  MATCHING
  1
  3
  f. Take morning exercises
  e. Take a shower
  I. WARM – UP :
  Monday, January 25th, 2016
  Week: 22
  Period: 61
  UNIT 10:
  LESSON 1
  HEALTH AND HYGIENE
  A. PERSONAL HYGIENE - A1,2
  - hygiene (unc.N) :
  vệ sinh
  - a harvest :
  vụ mùa
  - helpful (adj) :
  có ích ,giúp ích
  - (to) iron - ironed:
  ủi quần áo
  - (to) stay up late (exp):
  thức khuya
  New words:
  có lẽ, có thể
  - probably (adv):
  I. WARM UP: (5’)
  - Matching
  II. PRE-READING(15’)
  1.Pre teach vocabulary
  2. Set the scene
  3. Pre question
  III. WHILE READING: (15’)
  - True – False statements
  - Comprehension questions
  IV. POST READING:(8’)
  - Discussion
  _ Consolidation
  V. HOMEWORK: (2’)
  Monday, January 25th, 2016
  Week: 22
  Period: 61
  UNIT 10:
  LESSON 1
  HEALTH AND HYGIENE
  Hoa
  Hoa’s mother
  Hoa’s father
  A. PERSONAL HYGIENE - A1,2
  Pre questions:
  1. Does Hoa’s mother write about Hoa’s studying?
  2. What does she want Hoa to do and not to do?
  I. WARM UP: (5’)
  - Matching
  II. PRE-READING(15’)
  1.Pre teach vocabulary
  2. Set the scene
  3. Pre question
  III. WHILE READING: (15’)
  - True – False statements
  - Comprehension questions
  IV. POST READING:(8’)
  - Discussion
  _ Consolidation
  V. HOMEWORK: (2’)
  Nguyễn Thu Trang
  2. - What does Hoa’s mother want Hoa to do ?
  Get up early
  Do morning exersises
  Wash and iron her own clothes.
  - Hoa’s mother wants her not to do
  stay up late.
  eat too much candy
  TRUE or FALSE STATEMENTS:


  last week.

  a farmer.


  never liked to get up early in Hue

  8
  2
  1
  3
  5
  4
  6
  7
  10
  Group A
  20
  30
  40
  50
  60
  70
  80
  90
  100
  10
  20
  30
  40
  50
  60
  70
  80
  90
  100
  Group B
  Read then answer these questions:
  Why are Hoa’s parents busy ?
  b. Who helps them on the farm ?
  c. When will they go to Ha Noi ?
  d. How is Hoa different now ?
  e. What does Hoa’s mother want her to do ?
  f. What does she want her not to do?
  9
  LUCKY NUMBERS:
  Why are Hoa’s parents busy ?
  - They are busy because it is nearly harvest time.
  LUCKY NUMBER

  b. Who helps them on the farm ?
  - Hoa’s grandfather helps them on the farm .
  c. When will they go to Ha Noi ?
  - They will go to Ha Noi soon, probably after the harvest
  - Hoa is different now. She gets up early and does morning exercises everyday.
  d. How is Hoa different now ?
  LUCKY NUMBER
  e. What does Hoa’s mother want her to do ?
  Hoa’s mother wants her to take care of herself,
  to wash and iron her own clothes.
  LUCKY NUMBER
  f. What does she want Hoa not to do ?
  - Hoa’s mother doesn’t want her to eat too much candy or stay up late.
  Answers:
  a. Why are Hoa’s parents busy?
  b. Who helps them on the farm?
  c. When will they go to Ha Noi?
  d. How is Hoa different now ?
  e. What does Hoa’s mother want her to do ?
  f. What does she want Hoa not to do ?
  Questions :
  a. They are busy because it is nearly harvest time.
  b. Hoa’s grandfather helps them on the farm .
  c. They will go to Ha Noi soon, probably after
  the harvest
  d. Hoa is different now. She gets up early and
  does morning exercises everyday.
  e. Hoa’s mother wants her to take care of herself, to wash and iron her own clothes.
  f. Hoa’s mother doesn’t want her to eat too much candy or stay up late.
  g)
  a)
  d)
  h)
  b)
  f)
  e)
  c)
  * Match each activity to a suitable picture.
  1. go to bed
  2. change clothes
  3. put on clothes
  4. polish shoes
  5. Put a lunch box and a bottle of water in her bag
  6.have breakfast
  7.iron clothes
  8. talk with friends
  IV. Post – Reading :
  g)
  a)
  d)
  h)
  b)
  f)
  e)
  c)
  a)
  e)
  f)
  d)
  g)
  c)
  h)
  b)
  II. Listen and put the pictures in the order you hear.
  Monday, January 25th, 2016
  Week: 22
  Period: 61
  UNIT 10:
  LESSON 1
  HEALTH AND HYGIENE
  * What do you often do to keep your body strong and clean?
  A. PERSONAL HYGIENE - A1,2
  I. WARM UP: (7’)
  - Matching
  II. PRE-READING(15’)
  1.Pre teach vocabulary
  2. Set the scene
  3. Pre question
  III. WHILE READING: (15’)
  - True False statements
  - Comprehension questions
  IV. POST READING:(8’)
  - Discussion
  _ Consolidation
  V. HOMEWORK: (2’)
  - I often do morning exercises
  - I often do my iron my clothes.
  - I often get up early.
  - I often wash my face.
  - I never stay up late
  Monday, January 25th, 2016
  Week: 22
  Period: 61
  UNIT 10:
  LESSON 1
  HEALTH AND HYGIENE
  Homework:
  1. Learn vocabulary by heart .
  2. Rewrite A1 in your notebooks.
  3. Prepare Unit 10: HEALTH AND HYGIENE
  Lesson 2: A 3,4

  A. PERSONAL HYGIENE - A1,2
  I. WARM UP: (5’)
  - Matching
  II. PRE-READING(15’)
  1.Pre teach vocabulary
  2. Set the scene
  3. Pre question
  III. WHILE READING: (15’)
  - True – False statements
  - Comprehension questions
  IV. POST READING:(8’)
  - Discussion
  _ Consolidation
  V. HOMEWORK: (2’)
  Thanks For Your Attention
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


  Đọc báo